1. Definities


1.1 anskoster.nl is een online winkel die gespecialiseerd in de verkoop van lingerie, nachtkleding, been- en badmode aan consumenten.


 1. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website anskoster.nl, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
 

 1. Overeenkomsten

3.1 Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling door de consument via de website www.anskoster.nl. anskoster.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit zonder vermelding van de reden meegedeeld.

 

 1. Prijzen

4.1 Alle genoemde prijzen zijn in euro´s en inclusief 21% BTW.

4.2 Nadat u een bestelling heeft geplaatst ontvangt u een bevestiging per e-mail met uw besteloverzicht en de totale kosten. De totale kosten zijn inclusief verzendkosten.

 

 1. Verzending

5.1 Voor verzending binnen Nederland brengen wij een bedrag van € 3,95 verzendkosten in rekening. Bij bestellingen vanaf € 50,00 betaalt u geen verzendkosten.

5.2 Afhankelijk van de grootte van uw bestelling verstuurt anskoster.nl deze in een envelop of pakket via TNT Post of TNT-Pakketdienst.
 

 1. Betaling

6.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings- en bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf.

6.2 iDeal: U kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie kunt u kijken op de website http://www.ideal.nl.

6.3 In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank of giro dient betaling volledig binnen 14 dagen na orderdatum door anskoster.nl te zijn ontvangen.

6.4 De klant geeft anskoster.nl toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

6.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van anskoster.nl.

 

 1. Bestelling annuleren

7.1 Elke bestelling kan door de klant zelf worden geannuleerd zolang deze nog niet is voldaan.

7.2 De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen zeven werkdagen na ontvangst geheel of gedeeltelijk te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het hele dan wel gedeeltelijke orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. anskoster.nl berekent in het geval van het annuleren van de order de gemaakte verzendkosten door aan de klant. De klant dient tevens de bestelling op eigen kosten te retourneren.

7.3 Hiertoe dient u binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met anskoster.nl. In deze e-mail dient u uw naam, ordernummer en (indien van toepassing) uw bankgegevens te vermelden. Tevens geeft u aan dat u uw order wenst te annuleren conform de wet koop op afstand. Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen 1 werkdag een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.

7.4 U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw retourzending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag minus de door ons gemaakte verzendkosten (€ 3,95) uiterlijk binnen veertien dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door anskoster.nl plaats.

7.5 Indien u niet binnen 24 uur na betaling van de bestelling, of binnen 7 werkdagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd en door ons retour is ontvangen, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. anskoster.nl is gerechtigd kosten aan u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt.

 

 1. Retourneren

8.1 anskoster.nl streeft ernaar om u een kwalitatief goed product te leveren. Na ontvangst van uw bestelling dient u de geleverde goederen onmiddellijk te inspecteren en daarbij gebleken gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden via ons contactformulier. Mocht het kledingstuk desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan heeft u het recht om binnen 7 werkdagen na ontvangst de bestelling te retourneren. Wij verzoeken u om de retourzending voldoende te frankeren en in originele staat, inclusief labels en verpakking, retour te zenden. Meldt de retourzending via ons contactformulier.

8.2 Zodra de retourzending door ons is ontvangen, gecontroleerd en goed is bevonden zullen wij het totale aankoopbedrag, minus de door ons gemaakte verzendkosten, binnen 7 dagen op uw rekening overmaken. U draagt tevens zelf de kosten van het retourneren van de artikelen.

Wij nemen artikelen niet terug indien zij niet meer in originele staat zijn, aldus:

- de artikelen gedragen of gewassen zijn;

- de artikelen niet meer voorzien zijn van de originele labels;

- u getracht heeft zelf een gebrek te herstellen;

 

 1. Ruilen

9.1 Wilt u het artikel ruilen voor een andere maat, dan verzoeken wij u om het artikel retour te sturen en een nieuwe bestelling te plaatsen in onze winkel. U doorloopt het bestel proces dus nogmaals.

9.2 Artikelen in de uitverkoop kunnen niet geruild worden.

9.3 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden NIET in ontvangst genomen en derhalve NIET gecrediteerd.

 

 1. Voorraad

10.1 Wij doen ons uiterste best om onze website zo actueel mogelijk te houden. Het kan echter voorkomen dat er onverhoopt een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.


 1. Klachten of vragen

11.1 anskoster.nl staat ervoor in dat de geleverde artikelen deugdelijk zijn en voldoen aan de op de website vermelde specificaties. Mocht u vragen of klachten hebben over de door ons geleverde producten, dan wordt kunt u ons hiervan op de hoogte stellen per e-mail. Wij streven er naar uw probleem zo snel mogelijk op te lossen doch uiterlijk binnen 14 dagen na het indienen van uw klacht.

11.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen, doch uiterlijk binnen 14 dagen af te handelen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1 De afgeleverde artikelen bezitten die eigenschappen die u op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Eventuele klachten kunt u schriftelijk of per mail aan ons voorleggen.

12.2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. anskoster.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.

12.3 anskoster.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele kleurafwijkingen ten opzichte van beeldschermweergave.

12.4 anskoster.nl is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens verzending door TNT Post. U kunt dit risico verzekeren tegen een meerprijs bij TNT-Post .

 

 1. Overmacht

13.1. anskoster.nl is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop anskoster.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor anskoster.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen. In geval van overmacht is anskoster.nl gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering te op te schorten zonder dat anskoster.nl gehouden is tot enige schadevergoeding.

 

 1. Privacy

14.1. Persoonsgegevens van onze klanten worden nooit aan derden ter beschikking gesteld zonder nadrukkelijke toestemming van de klant. anskoster.nl gebruikt klantgegevens alleen ten behoeve van het verwerken van de bestellingen en de betalingen.

 

 1. Intellectueel eigendom

15.1. Deze website is in zijn geheel, inclusief naamgeving, het ontwerp, de lay-out en tekstueel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van anskoster.nl worden gebruikt voor andere websites en/of andere doeleinden.

 

 1. Toepasselijk recht

16.1. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist anskoster.nl. Alle rechten voorbehouden.

16.2. Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voort mogen vloeien is Nederlands recht van toepassing.