Klachten over onze dienstverlening

Ondanks het feit dat wij onze service op een zeer hoog niveau hebben staan, kan het toch zo zijn dat de verstrekking van je borstprothese niet voldoet aan je verwachtingen. Als je ontevreden bent over onze service of één van onze producten, dan horen wij dat graag. Op het contactformulier op onze website www.anskoster.nl kun je je klacht kenbaar maken. Geef hierin ook duidelijk aan hoe wij contact met je kunnen opnemen om je klacht te bespreken en op te lossen. Wij reageren altijd binnen 5 werkdagen op klachten.

Eventuele klachten nemen wij in behandeling nemen conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Je vult dan het door ons toe te sturen klachtenformulier in. Sowieso proberen wij de klacht zo spoedig mogelijk voor je op te lossen. Als dat niet direct lukt, zoeken wij samen met jou naar een passende oplossing. Als het niet lukt jouw klacht naar volle tevredenheid op te lossen, dan kun je je vraag neerleggen bij de klachtencommissie van erisietsmisgegaan.nl.
 

Het afhandelen van klachten in 7 stappen

 1. Het klachtenformulier
  Bij een klacht vraag je aan onze medewerkster een klachtenformulier en je vult hierop je gegevens en klacht in.
   
 2. Registratie van de klacht
  Wij bespreken met jou de klacht en bewaren een kopie van het klachtenformulier, voorzien van een volgnummer, in onze administratie.
   
 3. Onze reactie op jouw klacht
  Je ontvangt uiterlijk binnen 5 werkdagen van ons een ontvangstbevestiging van het klachtenformulier. Als de klacht in de vorm van een brief is ingediend, nemen wij je klacht over op het klachten-formulier en verwijzen hierbij naar de inhoud van de brief.  Waar nodig vragen wij je om aanvullende informatie.
   
 4. Oplossing van jouw klacht
  Wij proberen zo spoedig mogelijk een beeld te krijgen van de mogelijke oorzaak van de klacht. Meestal kunnen wij direct een oplossing bieden of een correcte maatregel nemen. Soms gebeurt dit in overleg met onze leverancier, maar vaak kunnen we problemen ook onderling oplossen. Als wij er samen niet uitkomen, dan kan bemiddeling worden gevraagd van 'erisietsmisgegaan.nl'. In alle gevallen zorgen wij voor een correcte vastlegging van de gesprekken en afspraken en koppelen wij onze bevindingen direct terug aan alle betrokkenen.
   
 5. Bemiddeling
  In bijzondere gevallen kan Ans Koster Bodyfashion ook een bemiddelaar aanwijzen die de klacht in behandeling neemt. Deze bemiddelaar kan een collega zijn die onafhankelijk staat van ons bedrijf en dus objectief de feiten kan beoordelen.
   
 6. Voorkomen is beter dan genezen
  Als er klachten zijn dan leren wij daar graag van. Dit geeft ons de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen zodat dergelijke klachten in de toekomst worden voorkomen.
   
 7. Openheid
  Wij staan voor openheid, eerlijkheid en heldere communicatie. Veel klachten kunnen gemakkelijk worden voorkomen als je de ruimte krijgt om te zeggen wat je bezighoudt of wat voor jou misschien onduidelijk is.

 

Contactgegevens klachtencommissie
erisietsmisgegaan.nl
Postbus 3045
3760 DA Soest
Telefoon: 035-20315852
E-mail: arienne@erisietsmisgegaan.nl
Website: www.erisietsmisgegaan.nl